Drukuj

 

Rozwój innowacyjnych produktów jest podstawowym elementem polityki Polimarky realizowanym od początku działalności przedsiębiorstwa. Firma posiada własny Dział Badań i Rozwoju stanowiący miejsce tworzenia wiedzy i wyznaczania kierunków dalszego rozwoju – nasze okno na przyszłość.  Mimo ugruntowanej pozycji na rynku ciągle podejmujemy wyzwania związane z wzbogacaniem naszego portfolio o nowe produkty.Laboratorium03 Realizowane prace badawczo-rozwojowe stanowią nie tylko pierwszy krok do wprowadzenia na rynek innowacyjnych wyrobów, ale przede wszystkim do wypracowywania trwałej przewagi konkurencyjnej zarówno dla siebie jak i naszych Klientów.

Realizacja zadań w ramach działalności badawczo-rozwojowej wymaga wysokich kompetencji: wiedzy i doświadczenia, jak również zaplecza technologicznego i laboratoryjnego. Pracownicy działu B+R to specjaliści z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, chemii polimerów i inżynierii materiałowej, którzy potrafią umiejętnie wykorzystywać wiedzę pochodzącą z otoczenia Firmy, a więc kontaktów z Klientami, dostawcami i dystrybutorami.  Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w szkoleniach, targach, konferencjach i pracach stowarzyszeń branżowych, zgłębianie specjalistycznej prasy i literatury naukowej oraz kontakty z jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. To strategiczne partnerstwo pozwala na wymianę wiedzy między naszymi technologami i specjalistami akademickimi w zakresie, inżynierii materiałowej, inżynierii procesowej oraz aplikacji technologicznych Laboratorium10Dział Badań i Rozwoju dysponuje dostępem do linii produkcyjnych pozwalających realizować projekty w skali pół-technicznej i technicznej oraz bogato wyposażonego laboratorium, umożliwiającego szybką weryfikację osiągniętych rezultatów.

 

Do podstawowych zadań Działu Badań i Rozwoju należy:

 

Pracownicy działu rozwoju w ramach swojej pracy analizują trendy oraz wytyczne legislacyjne w obrębie gałęzi przemysłu w jakich operuje firma tj.:

Masz problem technologiczny? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są wymagane.