Blog

Kategorie:

Tematy:

Zapraszamy wkrótce

Czujemy się odpowiedzialni za zasoby naturalne oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Chcemy na co dzień troszczyć się o przyszłość naszej planety. Oszczędzamy zużycie wody, utylizujemy ścieki z procesu recyklingu oraz ograniczamy zużycie prądu wyprodukowanego z nieodnawialnych źródeł.

Our in-house recycling line feeds Polimarky’s needs for recycled PP. This way, the company is able to offset up to 2000 T/yr of polypropylene. Since we recycle a homogenous material, our products can deliver repeatable quality consistently.

By tracing our feedstock origins, we can ensure the quality of the end product and choose reputable sources.

Dbamy o dobrą atmosferę, rozwój oraz kładziemy nacisk na ochronę środowiska. W połączeniu ze zobowiązaniami wynikającymi z certyfikatów, jak choćby ISO 14001, nasza organizacja przykłada wagę do redukowania wpływu na naturę.

Polimarky’s strategy includes accountability on the procedural level. We also encourage a spirit focused on improvement and environmental protection.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne zobowiązuje nas do tworzenia produktów, które mogą służyć przez długi czas. Rozumiejąc siłę konsumentów w kształtowaniu rynku, oferujemy trwałe materiały, potencjalnie zmniejszając zapotrzebowanie i użycie tworzyw niskiej jakości.

Smart Compounding principles require us to create products that can last for long. Understanding the power of the consumers to shape markets, we offer the manufacturers the materials that can be used in long-lasting, quality products, reducing the demand for cheaper, short-lived alternatives.

Obydwa zakłady produkcyjne Polimarky są częściowo zasilane instalacją fotowoltaiczną. Poprzez redukcję zużycia energii pochodzącej z węgla, zmniejszamy ślad węglowy wszystkich naszych tworzyw. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowane jest na drugi kwartał 2024 roku.

Polimarky’s plants are powered by photovoltaic installation, producing 870 kW in peak. It reduces daily energy consumption coming from renewable sources, reducing our products’ carbon footprint further.

W naszych produktach wykorzystujemy tworzywo odzyskane w wewnętrznej linii recyklingu. Ponieważ przetwarzamy materiał jednorodny, nasze oparte na regranulatach tworzywa cechuje powtarzalna jakość. Rocznie w Polimarky recyklingowi podlega tysiące ton polipropylenu z big bag’ów, które zwykle produkowane są z materiału prime-grade.

Woda używana do mycia i chłodzenia materiałów krąży w zamkniętym systemie nawet przez 12 miesięcy.

W ten sposób oszczędzamy zużycie wody, zmniejszamy odprowadzane ścieki i energię potrzebną do wcześniejszego zutylizowania mikroplastików, które mogą się w niej znajdować.

Giving back through experience

Polimarky was founded in 1984 as a chemical company and entered the pipe systems and compounding markets in 1986 and 1992, respectively. For the next 30 years, those two capabilities allowed for significant growth and valuable experience that we happily share with our partners now.

Get to know our products!

The idea of SMART COMPOUNDING affects our R&D and engineering efforts. Our team’s mission is to maintain high quality and adjust product specifications to customers’ needs and environmental requirements. Polimarky is a perfect partner for those who want comprehensive services for thermoplastics processing.

Water used to clean and cool down the materials circulates within an enclosed system for up to a year. This way, we can save up on water consumption, reduce sewage, and utilize it for any microplastic contamination.

Rozwój wymaga współpracy. Znacząca liczba naszych pracowników otrzymuje roczne szkolenia związane z zawodem. Polimarky oferuje szereg wewnętrznych szkoleń każdego roku.

You can’t grow alone. X% of our workers receive profession-related training annually. Polimarky’s collaborative team provides x internal training every year.

Polimarky stara się promować zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i dbałość o środowisko naturalne. Dążymy do świadomych ekologicznie, kreatywnych rozwiązań w naszych zespołach, co wymaga pozostawania w najlepszej dyspozycji.

Polimarky has launched a well-being program that promotes active lifestyle and environmental education within the company. We strive for eco-conscious, creative solutions within our teams, which requires mental well-being.

Na przestrzeni lat, inżynierowie i technolodzy Polimarky opatentowali cztery rozwiązania, obejmujące metody recyklingu, polimery termoplastyczne oraz niepalne mieszanki ceramizujące.

Over the years, Polimarky’s skilled teams have patented four products and solutions, varying from recycling methods through thermoplastic polymers to self-extinguishing, ceramifiable cable compounds.

W Polimarky skupiamy się na dawaniu równej szansy każdemu. Ponieważ mniejsze społeczności na obrzeżach miast często otrzymują mniej środków finansowych, wspieramy te mniejsze ośrodki edukacyjne, aby uczniowie mogli cieszyć się takimi samymi korzyściami jak w lepiej sfinansowanych szkołach.

At Polimarky, we focus on giving equal chances to everyone. As the smaller communities around cities tend to have less funding, we often support those smaller education centers so their students can enjoy the same perks as in the better-funded schools.

Poprzez śledzenie pochodzenia naszych surowców, możemy zagwarantować jakość końcowego produktu i wybierać renomowane źródła.

Doświadczenie, które procentuje

Polimarky powstało 1984 roku jako firma chemiczna, a na rynku systemów instalacyjnych i compoundingu pojawiło się w latach 1986 i 1992. Przez dekady doświadczenie i wiedza naszego zespołu pozwoliła tworzyć wyjątkowe i innowacyjne produkty.

Poznaj nasze produkty!

Misją naszego zespołu jest tworzenie trwałych produktów, które spełniają rygorystyczne oczekiwania klientów oraz normy środowiskowe. W relacjach z klientami skupiamy się na dokładnym zrozumieniu ich potrzeb oraz indywidualnym podejściu.

Jakość jest ukoronowaniem naszej pracy. Rozumiemy, że poprzez budowanie kultury organizacyjnej, komunikację opartą na szacunku, ciągły rozwój i troskę o środowisko, każdy z nas ma wkład w jakość naszych produktów i usług.

Wierzymy, że bez indywidualnego rozwoju pracowników, organizacja nie może wzrastać. Tworząc odpowiednie środowisko pracy, zachęcamy do śmiałych decyzji oraz pogłębiania wiedzy. W ten sposób nasza wykwalifikowana kadra potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Dbamy o długofalowe relacje z naszymi Klientami i Partnerami. Zaufanie klientów wymaga od nas również dotrzymywania obietnic i transparentności. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu wszyscy czujemy się odpowiedzialni za biznes.

Szacunek do innych można najlepiej wyrazić przez zainteresowanie i zrozumienie ich potrzeb. To motywuje nas do stworzenia przejrzystej, otwartej kultury organizacyjnej, jasnego komunikowania i dążenia do rozwiązań przynoszących korzyść wszystkim zainteresowanym.

 • Oznaczanie masowego/objętościowego wskaźnika płynięcia (mfr/mvr) / ISO 1133
 • Zawartość napełnienia / ISO 3451-1.4
 • Oznaczanie wilgoci / ISO 62 Skurcz / ISO 294-4 Oznaczanie gęstości / ISO 1183 Kolor (CIE L*a*b*)
 • Temperatura mięknienia wg Vicat’a (VST) / ISO 306 
 • Okreslenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) / ISO 75
 • Wskaźnik zapalności od rozżarzonego drutu (GWT) 5) / IEC 60695-2-12 
 • Klasa palności wg UL94
 • Oznaczanie Indeksu Tlenowego (Loi) / PN-EN ISO 4589-2 + A1:2006
 • Naprężenie na granicy plastyczności / ISO 527-1,2
 • Wydłużenie na granicy plastyczności / ISO 527-1,2
 • Wytrzymałość na rozciąganie / ISO 527-1,2
 • Wydłużenie przy zerwaniu/ ISO 527-1,2
 • Udarność wg izoda / ISO 180
 • Udarność wg charpy bez karbu / ISO 179
 • Udarność wg charpy z karbem / ISO 179
 • Twardość Shore’a [typ A/D] / PN ISO 868
 • DSC / PN-EN-ISO-11357

Tworzywa uniepalnione bezhalogenowo

Szeroka gama tworzyw uniepalnionych bezhalogenowo stanowi nowoczesne rozwiązanie dla wielu sektorów przemysłowych. Wyróżniające się doskonałą wytrzymałością, te zaawansowane polimery charakteryzują się również bezkompromisowym podejściem do bezpieczeństwa, eliminując obecność halogenów. Szeroka oferta Polimarky obejmuje rozwiązania dostosowane do różnorodnych zastosowań, od branży elektronicznej po sektor motoryzacyjny.

  MECHANICZNE TERMICZNE PALNOŚCIOWE
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 11300
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kj/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Klasa paIności
wg UL-94/ EN 60695-11-20
Współczynnik palności
rozżarzonym drutem
GWFI IEC 60695-2-12
RESLEN PPC12.
V0HF NT 1B1100
12
[230°C/2, 16kg]
1.06 1850 20 >50 3.5 58 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESLEN PPH13 T20
V0HF INT 1A0000EX
12
[230°C/2, 16kg]
1.23 2600 23 >10 2.5 V0 /3,2 mm 750°C/2mm
RESLEN PPH4 GF30
V0HF NT 1A0000EX
3
[230°C/2,16kg]
1.37 7000 92 >2 11 148 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID B27
V0HF BK 1A0000
1.17 4200 70 >5 3.5 80 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID B27 GF30
V0HF BK 1B0100EX
1.42 9600 95 >1 9 200 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID A27 GF25
V0HF NT 1A0000EX
1.38 8500 145 >1 9 235 V0 /1,6 mm 960°C/1mm

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Tworzywa oparte na regranulatach

W trosce o środowisko, dla przyszłych pokoleń Polimarky przedstawia grupę produktów technicznych opartych na bazie surowców wtórnych. Produkowane tworzywa sztuczne są opracowywane z myślą o ściśle określonym przeznaczeniu. Używanie lub poddawnie tworzyw sztucznych recyklingowi w sposób odpowiedzialny stwarza możliwości ich funkcjonowania w wielu obszarach przemysłu i codziennego życia.

W celu zapewnienia powtarzalnej jakości, polipropylen przetwarzany jest we własnej linii recyklingu. Jednorodny materiał PCR zostaje poddany recyklingowi zapewniając kontrolę nad parametrami tworzywa.

NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
RESLEN PPH 10R
T20 BK 1A0000
14 1.05 2000 20 >25 3.0
RESLEN PPH3SR
BK 2A0000
35 0.98 1400 22 >10 2,5
RESLEN PP2R
M18 BK 3B0000
2 1.01 1600 24 >4 4
RESLEN PPClR
TlO BK 1B00000EX
1 0.98 1500 22 >10 6
RESLEN PPH3R
GF30 BK 1A0000
3 1.15 5800 65 3 9
RESLEN PPH12R
K30 BK 1A0000
11 1.13 2200 21 >30 4
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527, suchy
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527, suchy
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527, suchy
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
RESTRAMID B27R
GF15 BK 1I0000EX
1.22 5500 80 4 5
RESTRAMID B27R
GF30 BK 1l0000EX
1.35 8000 115 2 7
RESTRAMID B27R
GF30 BK 2I0000EX
1.36 8200 128 2 7.5
RESTRAMID B27R
GF50 BK 1I0000EX
1.56 13000 140 1 10
RESTREN ABS30R
BK 1A0000
30 1.04 2100 35 >10 8

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

HFFR Cable Compounds

RESLEN REF line is a halogen-free cable compounds designed specifically for the cable industry, serving as a safe alternative to PVC cable sheaths.

The used method eliminates the release of harmful and toxic gases during combustion. This feature enhances the safety of the product during use. In the event of a fire, the compound exhibits self-extinguishing properties due to the release of solid aluminum oxide and water vapor.

 • These compounds exhibit stable processing within the temperature range of 140 – 195 °C
 • Don’t need for additional extrusion equipment.
 • Polimarky offers a mixture for external applications such as HM2, HM4 LTS1, LTS2 with a flammability index of 38-41.
 • The product is available in natural, white, gray, black, orange, and red colors.
Name of product MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C [g/cm3]
ISO 1133
Densiły 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Tensile Strength
[MPa]**
EN 60811 - 501
Elongation at break
[%]**
EN 60811 - 501
Shore D hardness
ShD 23°C
ISO 868
Oxygen index [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

We offer testing services for all of our products in our in-house laboratories.

Tworzywa konstrukcyjne

Wieloletnie doświadczenie, nowoczesna technologia produkcji, własny Dział Badań i Rozwoju oraz Laboratorium wyposażone w różnorodną aparaturę kontrolno-pomiarową pozwala na dostarczanie na rynek wyrobów o wysokiej stabilnej jakości, produkowanych metodą compoundingu z szerokiej gamy polimerów termoplastycznych.

Tworzywa modyfikowane są pod kątem:

 • podniesienie wytrzymałości mechanicznej
 • podniesienie wytrzymałości na złamanie udarowe
 • podniesienie stabilności kompozycji
 • obniżenie właściwości palnościowych
 • podwyższenie sztywności i stabilności wymiarowej ze względu na skurcz przetwórczy
 • podwyższenie właściwości trybologicznych i ślizgowych
MECHANICZNE TERMICZNE
NAZWA Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527, suchy
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527, suchy
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527, suchy
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Temperatura mięknienia
wg Vicat'a VST B120 [°C]
ISO 306
RESTRAMID B27 GF 30 1.36 9,600 185 1.5 13 - 18 215 210
RESTRAMID B27 GF 50 1.56 17,000 230 1.0 20 - 26 220 218
RESTRAMID A27 GF 30 1.36 10,000 200 1.5 12 - 16 250 213
RESTRAMID A27 GF 50 1.57 16,500 250 1.0 19 - 21 260 215

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Tworzywa Poliolefinowe

RESLENY to modyfikowane polipropyleny (homopolimery i kopolimery) oraz polietyleny. Charakteryzują się szeroką gamą właściwości fizykochemicznych. Modyfikacja żywic polimerowych odbywa się zgodnie z wymaganiami przemysłu AGD, samochodowego oraz budowlanego i elektroinstalacyjnego.

Oferujemy przygotowanie mieszanek spełniających specyficzne wymagania Klienta. Nasza oferta dostępnych modyfikacji obejmuje napełnianie wypełniaczami mineralnymi typu

 • talk,
 • kreda,
 • baryt,
 • wzmacnianie włóknem szklanym i kulkami szklanymi,
 • uniepalnianie halogenowe i bezhalogenowe w klasach wg UL 94 i GWT,
 • różnego rodzaju modyfikacje typu udarowego, UV, LS, TS
 • barwienie w masie wg RAL, Pantone i wzorca Klienta.
    MECHANICZNE TERMICZNE
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Temperatura mięknienia
wg Vicat'a VST A120 [°C]
ISO 306
RESLEN PPH GF 30 1.12 6,200 90 2,0 - 4,0 8 140 158
RESLEN PPH GF 50 1.32 9,500 110 1,2 - 4,0 10 145 160
RESLEN PPH T 30 3-20
(230°C/2,16kg)
1.14 2,800 26 15 - 100 3 65 157
RESLEN PPX GF 30 1.12 8,500 98 1,0 - 3,0 11 150 150
RESLEN PPC12. V0HF NT 1B1100
 • Klasa palności
  wg UL-94/ EN 60695-11-20
 • Współczynnik palności
  rozżarzonym drutem
  GWFI IEC 60695-2-12
12
[230°C/2, 16kg]
1.06 1850 20 >50 3.5 58

Nazewnictwo: GF włókno szklane, T- talk

NAZWA MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C
[g/cm3]
ISO 1133
Gęstość 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Wytrzymałość
na rozciąganie [MPa]**
EN 60811 - 501
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]**
EN 60811 - 501
Twardość ShD 23°C
ISO 868
Indeks tlenowy [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Mieszanki Kablowe HFFR

RESLENY REF to bezhalogenowe mieszanki kablowe. Stworzone zostały z myślą o przemyśle kablowym. Są bezpieczną alternatywą dla osłon kablowych z PCW.

Zastosowany sposób uniepalnienia eliminuje wydzielanie się podczas procesu palenia szkodliwych i toksycznych gazów. Sprawia to, że zastosowanie osłony z mieszanki bezhalogenowej podnosi bezpieczeństwo użytkowe produktu. Podczas pożaru mieszanka wykazuje właściwości samogasnące ze względu na wydzielający się w postaci stałej tlenek glinu i parę wodną.

 • Mieszanki charakteryzują się stabilnym przetwórstwem w zakresie temperatur 140 – 195 °C.
 • Nie wymagają zastosowania dodatkowego oprzyrządowania wytłaczającego.
 • Polimarky oferuje mieszankę do zastosowań zewnętrznych typu HM2, HM4 LTS1, LTS2 o indeksie tlenowym 38-41.
 • Produkt dostarczany jest w kolorze naturalnym, białym, szarym, czarnym, pomarańczowym i czerwonym.
NAZWA MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C [g/cm3]
ISO 1133
Gęstość 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Wytrzymałość
na rozciąganie [MPa]**
EN 60811 - 501
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]**
EN 60811 - 501
Twardość ShD 23°C
ISO 868
Indeks tlenowy [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

 • Ponad 50-letani gwarancja żywotności,
 • szybki montaż,
 • niska emisja hałasu – nie przenosi drgań ani dźwięków,
 • niski współczynnik oporu hydraulicznego (k = 0,008),
 • niski współczynnik przewodzenia cieplnego 
(0,22 W/m*K),
 • odporność na szeroki zakres substancji chemicznych,
 • można go stosować do przesyłu wody pitnej
 • service life of over 50 years,

 • reliability and fast assembly

 • low noise — does not transmit vibrations or sounds,

 • low linear resistance coefficient (k = 0.008) — no tube overgrowth,

 • low thermal conductivity coefficient (0.22 W/m*K),

 • resistance to a wide range of chemical compounds,

 • can be used to transfer potable water

PE-RT z barierą EVOH

RURA PE-RT z barierą EVOH
Średnica [mm] J.m Ilość w opakowaniu Waga [kg]
Ø 10 x 1,3* mb 200 0.07
Ø 12 x 2,0* mb 200 0.08
Ø 14 x 2,0* mb 200 0.09
Ø 16 x 2,0* mb 200 0.10
Ø 18 x 2,0* mb 200 0.10
Ø 18 x 2,5* mb 100 0.11
Ø 20 x 2,0* mb 100 0.16
Ø 25 x 2,3* mb 100 0.17

PPR SD6 w kręgu

Rura PP-R SDR 6 (S 2,5, PN 20) w kręgu
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 10 x 1,3mb2000.08
Ø 12 x 2,0mb2000.09
Ø 14 x 2,0mb2000.10
Ø 16 x 2,0mb1000.12

PPR SD11

Rura PP-R SDR 11 (S 5, PN 10)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 1,9mb1600.11
Ø 25 x 2,3mb1000.16
Ø 32 x 2,9mb600.26
Ø 40 x 3,7mb400.41
Ø 50 x 4,6mb400.63
Ø 63 x 5,8mb201.00
Ø 75 x 6,8mb81.39

PPR SD6

Rura PP-R SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 16 x 2,7mb2000.11
Ø 20 x 3,4mb1600.17
Ø 25 x 4,2mb1000.27
Ø 32 x 5,4mb600.43
Ø 40 x 6,7mb400.67
Ø 50 x 8,3mb201.05
Ø 63 x 10,5mb121.65
Ø 75 x 12,5mb122.34
Ø 90 x 15,0mb83.36
Ø 110 x 18,3mb45.05

HFFR-RCT/GF

Rury HFFR-RCT/GF SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 3,4mb1600.18
Ø 25 x 4,2mb1000.28
Ø 32 x 5,4mb600.45
Ø 40 x 6,7mb400.69

PPR/LFT

Rury PPR/LFT SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 3,4mb1600.18
Ø 25 x 4,2mb1000.28
Ø 32 x 5,4mb600.45
Ø 40 x 6,7mb400.69
Ø 50 x 8,3mb201.02
Ø 63 x 10,5mb121.78
Ø 75 x 12,5mb122.88
Ø 90 x 15,0mb84.09
Ø 110 x 18,3mb45.28

PPR/GF

Rury PPR/GF SDR 7,4 (S 3,2, PN 16)
Średnica [mm] J.m Ilość w opakowaniu Waga [kg]
Ø 20 x 2,8 mb 160 0.15
Ø 25 x 3,5 mb 100 0.24
Ø 32 x 4,4 mb 60 0.39
Ø 40 x 5,5 mb 40 0.62
Ø 50 x 6,9 mb 20 0.85
Ø 63 x 8,6 mb 12 1.48
Ø 75 x 10,3 mb 12 2.40
Ø 90 x 12,3 mb 8 3.41
Ø 110 x 15,1 mb 4 4.40