Drukuj

 

Polimarky Sp. z o. o.  Sp. K.

Siedziba:
ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów

Zakład produkcyjny:
Zaczernie 190 b, 36-062 Zaczernie


Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS
KRS: 0000531322
NIP: 813-368-01-56
REGON: 181014616
BDO: 000014488
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 24 364 000 zł

 

Centrala:

tel.  +48 17 85 05 200
fax: +48 17 85 05 205
e-mail:

 

Strefa Klienta Tworzywa Sztuczne

tel.  + 48 17 87 00 643
fax: + 48 17 87 00 605
e-mail:


Strefa Klienta Systemy Instalacyjne

tel.  + 48 17 85 05 222
fax: + 48 17 85 05 238
e-mail: